Accueil > Medias > les Saintes Ecritures > Justice pour Lee Zeitouni

Justice pour Lee Zeitouni

- ses parents ne sont pas les bienvenus au dîner du CRIF

mercredi 8 février 2012


Camera cachée de Claude Khayat qui avoue avoir tué Lee Zeitouni en fumant un joint.

 

,חברים יקרים שלי,ארוך אבל הייתי חייב להוציא קצת : אנחנו צריכים את עזרתכם בבקשה שתפו את הפוסט הזה לכל מקום ותתייגו ותפיצו.
מעולם לא חשבתי שאאלץ לכתוב ולדווח לכם על דבר כזה, כישראלי, כיהודי ויותר מהכל כאדם אני פשוט בהלם. ואני אסביר :
הגענו איציק (אבא של לי) ואני לפריז לפני שלושה ימים בעקבות הזמנה של איש יקר וחבר בכיר מאד בקהילה היהודית בפריז, במהלך שלושת הימים שאנחנו כאן, בקור של פריז בחודש פברואר, שמחתי לפגוש בחמימות אדירה של האנשים פה,
הסימפטיה גורפת, מהרחוב ועד מסדרונות הפרלמנט.
היה כנס חשוב שלנו אליו הגיעו רבים והנושא דובר בכל כלי התקשורת בלי סוף. תמיכה חזקה הגיעה גם מחבר פרלמנט בכיר מאד (קלוד גואזגן) שהוא לא פחות ולא יותר ראש אגודת הידידות בין ישראל וצרפת (לא יהודי אגב...) ותמיכתו בהחלט מחממת את הלב.
אבל, את הסטירה הופתענו לקבל דווקא מבית.
הבוקר איציק (אבא של לי) קיבל מכתב מזעזע ומעליב מנשיא הקהילה היהודית בצרפת (רישארד פרסקייה) שטוען (ואני מקצר לכם את הדברים) שאנחנו (איציק ואני) לא מוזמנים לארוחה השנתית של ארגון הקרי"פ (ארגון הגג של יהודי צרפת),
ערב אליו מגיעים כל חברי הפרלמנט בצרפת ובראשם הנשיא סרקוזי, שאנחנו מפריעים לו ושהפעילות שלנו גורמת לאנטישמיות ואף איים עלינו (על איציק ועלי) שאם נעיז להגיע לאיזור ידאג למעצרנו.
רציתי לנצל את הבמה הקטנה הזו שנתנה לי ולהתנצל בפניו : מר פרסקייה, אנחנו, ישראלים וצרפתים כאחד יהודים ולא יהודים.
מצטערים שהמאבק שלנו מפריע לך וגורם לך לאי נוחות.
מצטערים שבחורה ישראלית נדרסה והופקרה למות על הכביש דווקא על ידי שני אזרחים צרפתים.
מצטערים שאלו שנטשו אותה למות היו יהודים עבריינים.
מצטערים שאזרחי מדינת ישראל עושים היום כמו בעבר וכמו בעתיד את הכל על מנת להמחיש את המוסריות וחשיבותם של חיי אדם !
ועכשיו אני מצטער מראש, מדינת ישראל, חברי הכנסת שחתמו, וחשוב מכך, אזרחיה ובני בריתם החדשים בצרפת... לא נפסיק !
הארגון שלך חרט על דגלו את מגן הדוד, רישארד מכובדי, נראה ששכחת קצת, הגיע הזמן להגן על דוד ולא להתחנף לגוליית ! איחלתי לחייל בהצלחה בהמשך דרכו. רועי פלד, ישראלי גאה.


Lee Zeitouni avait 25 ans au moment des faits...

 

Traduction automatique Babeltrans :

, Mes chers amis, longue, mais j’ai dû passer un peu : Nous avons besoin de votre aide s’il vous plaît partager ce poste n’importe où et marquer et de distribuer.
Je n’ai jamais pensé que j’aurais à écrire et à vous informer de quelque chose comme un Israélien, un Juif et surtout que je suis juste en état de choc. Laissez-moi vous expliquer :
Nous Itzik (père de Lee) et moi, à Paris il ya trois jours suite à une invitation d’un membre de cher et de très haut niveau de la communauté juive à Paris, pendant les trois jours, nous ici dans le froid de Paris en Février, j’ai été heureux de répondre à une grande chaleur des gens d’ici,
Une grande sympathie, de la rue dans les couloirs du Parlement.
Notre importante conférence a été suivie par de nombreux sujet et la de tous les supports sans fin. Un soutien fort aussi est venu de très haut niveau MP (Claude Goazgn) n’est rien d’autre que le chef de l’amitié entre Israël et la France (pas un Juif par le chemin ...) et le soutien réchauffe certainement le coeur.
Mais, nous avons été surpris de se faire giflé en fait de.
Itzik, ce matin (mon père) était une lettre choquante et insultante du président de la communauté juive de France (Ryszard Prasquier) revendications (et je l’ai ramené à vous), nous (Itzik et I) ne sont pas invités au dîner annuel du CRIF organisation (l’organisation faîtière des Juifs français),
Soirée d’atteindre tous les membres du Parlement en France, dirigé par le président Sarkozy, le déranger, et que nos activités ont causé l’antisémitisme et nous a menacés (sur Itzik et moi) que si nous osons pour atteindre la zone sera Lmatzrno.
Je voulais profiter de cette petite scène et m’a donné m’excuser auprès de lui : M. Prasquier, nous, les Israéliens et les Juifs français et Juifs non croyants.
Désolé notre combat vous dérange et vous rend inconfortable.
Désolé jeune fille israélienne a été écrasé et a été abandonné pour mourir sur la route, juste par les deux citoyens français.
Désolé ceux qui ont abandonné à mourir étaient des criminels juifs.
Désolé citoyens d’Israël sont faites aujourd’hui comme par le passé et l’avenir que tout cela juste pour illustrer l’importance de la moralité et la vie humaine !
Et maintenant, je suis désolé à l’avance, Israël, les membres de la Knesset qui ont signé, et plus important encore, ses citoyens et de nouveaux alliés en France ... Nous n’arrêterons pas !
Votre organisation a fait de la violence contre les l’étoile de David, Messieurs Ryszard, il semble que vous avez oublié quelques-uns, il est temps de protéger David et Goliath fauve ! Je voulais le succès soldat plus tard dans sa carrière. Roy Peled, un Israélien fier.

- A : Paris, with David Eyal.


Un message de l’ambassadeur de France aux citoyens français qui enfreignent la loi

Voir aussi

- Affaire Lee Zeitouni : 5 ans de prison ferme pour le conducteur Éric Robic (huffingtonpost)
- Deux Français jugés à Paris pour la mort d’une Israélienne à Tel-Aviv (france24)
- Affaire Lee Zeitouni : Les deux Français impliqués dans l’accident renvoyés en correctionnelle (20minutes)
- Affaire Zeitouni : Claude Khayat "paye sa lâcheté" (parismatch)
- Affaire Zeitouni : l’inquiétant profil du chauffard (lefigaro)
- Affaire Zeitouni : une deuxième mise en examen (lexpress)
- Affaire Zeitouni : Robic mis en examen pour « homicide involontaire » en Israël (leparisien)
- Affaire Zeitouni : le conducteur mis en examen pour homicide involontaire (francetvinfo)
- Affaire Zeitouni : les confidences de la femme d’un des chauffards (lefigaro)
- Lee Zeitouni : un fait divers devenu affaire d’Etat (msn)
- Un message de l’ambassadeur de France aux citoyens français qui enfreignent la loi (jssnews)
- Claude Khayat condamné pour excès de vitesse, et parti sans laisser d’adresse (lyonne)
- Justice pour Lee Zeitouni par Gil Taieb
- Tout Israël réclame justice pour Lee
- La sécurité des juifs est une cause nationale (boursorama)
- Suite à sa visite à Paris, une lettre ouverte de Lee Zeitouni au Premier Ministre
- Claude Isaac Khayat : avis de recherche ! (haabir-israel)
- 
A la recherche de Claude Khayat et d’Eric Rubik, les meurtriers de Lee Zeitouni
(kefisrael)
- Mort de Lee Zeitouni en Israël : Piégé, Claude Khayat raconte (ParisMatch.com)
- Lee Zeitouni’s family files complaint in France (ynetnews)
- Affaire Lee Zeitouni : son fiancé veut voir les deux chauffards français en prison "le plus tôt possible"
- Claude Khayat a été de nouveau interpellé pour excés de vitesse. Il roulait à 157 km/heure
- A propos de la non-extradition de ses nationaux par la France (DESINFOS.COM)
- Une circulaire du Grand Rabbin de France


Voir en ligne : http://t.co/SU8AMQsd

Portfolio